Category Archives: Poljoprivreda

Silo Mix Prikolice i Rasturači Sena: Savremena Poljoprivredna Tehnologija

U svetu poljoprivrede, efikasnost je ključni faktor uspeha. U tom kontekstu, silo mix prikolice i rasturači sena predstavljaju dva osnovna elementa modernih poljoprivrednih operacija. Ovi uređaji ne samo što olakšavaju rad poljoprivrednicima, već i poboljšavaju produktivnost i kvalitet žetve. U ovom tekstu istražićemo kako ovi mehanizmi funkcionišu i koje su prednosti njihove primene. Continue reading

Poljomehanizacija nekada i sada

Postoji velika razlika između toga kako je izgledala poljomehanizacija nekada i kako izgleda sada. Današnji značaj poljomehanizacije je nemerljiv. Danas teško da možemo zamisliti neke poljoprivredne radove bez poljomehanizacije. Poljoprivredna proizvodnja kakvu znamo danas upravo je rezulatat savremene poljomehanizacije koja napreduje svakim danom i postaje sve savremenija.

Ono što je bitno napomenuti jeste da kontinuirani rad i usavršavanje poljomehanizacije doprinosi najvećim mogućim rezultatima u proizvodnji a i generalno razvoju poljoprivrede uopšte. Zahvaljujući naprednim tehnologijama i vrhunskim stručnjacima svakim danom imamo sve savršeniju poljoprivrednu mehanizaciju.

Kako delimo poljoprivredne mašine?

Poljomehanizaciju delimo na nekoliko grupa. Tako imamo pogonske mašine, priključne, kombinovane i specijalne poljoprivredne mašine. Traktor je svima najpoznatija pogonsko vična mašina zahvaljujući kojoj pokrećemo ili vučemo druge mašine. Priključne mašine se koriste za razne poljoprivredne radove i njih vuku uglavnom traktori. Tu imamo tanjirače u okvoru kojih imamo nekoliko vrsta. Nošene tanjirače su samo neke od njih. Priključne mašine su još plugovi, sejalice, drljače i druge. Kombinovane mašine se koriste za razne operacije i one imaju svoj pogon. Među najpoznatijim kombinovanim mašinama je kombajn. Specijalne mašine baš kao što sama reč kaže služe posebnim specijalnim poslovima i tu imamo recimo berač jabuka, krunjač za kukuruz, sistem za navodnjavanje, prskalice za voće i drugo.

Kombajn i njegove prednosti

Baš kao što smo napomenuli najpoznatija kombinovana mašina je kombajn. Zahvaljujući kombajnu vršimo žetvu raznih žitarica poput graška, pasulja, uljane repice, soje i druge. Žetvu vršimo iz tri dela, košenje, vršenje žita, kao i završno dvajanje zrna od slame i pleve. Sve ovo radi upravo kombajn. Zahvaljujući kombajnu žetva se danas radi mnogo brže i kvalitetnije uz minimiziranje gubitaka i loma zrna. Kombajn se ređe kupuje upravo zbog svoje kompleksnosti i složenosti, predstavlja jako skupu investiciju i iz tog razloga se pre iznajmljije nego kupuje. Ukoliko ipak odlučite da ga kupite evo par stvari na koje trebate da obratite pažnju prilikom kupovine. Za žetvu postoji određeno vreme kada se radi i zato kombajn mora biti pouzdan. Obratite pažnju da vam rezervni delovi za kombajn uvek budu pri ruci odnosno da ih možete pronaći u roku od 12-24 časa kako ne bi trpeli materijalne gubitke. Takođe razmislite pre kupovine koji vam je tip kombajna potreban. Ako vam treba za žetvu i vršidbu onda potražite standardnu mašinu sa gneričkom i zamenljivom kosilicom. Ovu mašinu koristite kada imate useve poput soje, repice, ječma i drugih useva sa tankim peteljkama. S druge strane ako vam je potrebna mašina za kukuruz onda tražite kombajn sa posebnim uređajem koji će moći da odvoji stabljiku od ploda. Pre kupovine kombajna obavezno pitajte o mreži njegovih dilera i njegovoj rasprostranjenosti.

Baš kao što smo napomenuli postoje različite poljoprivredne mašine. Tanjirače nošene, uređaj za veštačku kišu, elevator samo su neke od njih.

Koliko poznajemo poljoprivrednu mehanizaciju?

Šta zapravo znamo o pljoprivrednoj mehanizaciji i koliko nam je ona značajna? Poljoprivredne radove danas ne možemo zamisliti bez poljomehanizacije. U današnje vreme poljoprivredna mehanizacija se ne može porediti u odnosu na neki prošli period. Njen značaj danas je mnogo veći, a tehnološka dostignuća učinila su rad na polju mnogo lakšim. 

Poljomehanizacija danas je daleko savremenija i to zahvaljujući tehnološkim dostignućima. Tako možemo videti najrazličitije uređaje koji danas olakšavaju rad mnogim vozačima na polju.  Svi smo manje više imali priliku da vidimo laserom vođene traktore ili kombajne koje funkcionišu pomoću GPSa. Zapravo poljoprivredna mehanizacija predstavlja skup različitih mašina koje obavljaju najrazličitije poljoprivredne radove. U poljomehanizaciju spadaju traktori, kombajni, kosilice, sejačice, plugovi i mnoge druge mašine. Poljomehanizacija se deli na pogonske mašine, priključne, kombinovane i specijalne poljoprivredne mašine. 

Pogonske mašine 

Traktor nam je svima poznat i ovo je najpoznatija poljoprivredna mašina. Traktor spada u pogonsko vučne mašine. Reč traktor nastala je od latinske reči trahere što označava vući. Traktor koristimo onda kada želimo da obavimo neku od radnih operacija kao izvor energije u agregatu sa priključnim oruđima vukući, noseći ili dajući im pogon. Kada je u pitanju trakor i tu postoji podela traktora na jednosovinske i dvoosovinske točkaše i oni poseduju dvotaktni ili četvorotaktni benzinski i dizel motor koji je u mogućnosti da ima 1-4 cilindra. 

Priključne mašine

Plugovi, tanjirače, drljače su među najpoznatijim priključnim mašinama. Kada oremo zemljište tada koristimo plugove i zapravo ova poljoprivredna mašina se jako često koristi. U zavisnoti da li je orenje plitko ili duboko koristimo jednoobrazne ili višebrazdne plugove uzimajući u obzir snagu i potrebu traktora. Kada zemljište želimo da ustinimo tada koristimo tanjiraču. Tanjirača drobi, mrvi i meša zemlju i može biti V i X sve zavisno od položaja baterije. Tanjirače mogu biti i nošene i vučene i sastoje se od glatkih i nazubljenih diskova. Kada možemo zapravo koristiti tanjiraču? Tanjiraču korisitmo onda kada nam je neophodno zaoravanje kod pripreme jesenje setve, sitnjenje stabljika, suncokreta, kukurozovine. Takođe kod međuuredne obrade u vinogradima i voćnjacima. 

Kombinovane mašine 

Kombajn je kombinovana poljoprivredna mašina koja služi za setvu različitih žitarica kao što je soja, uljana repica, pasulj, grašak. Kombinovanjem tri različite operacije u jednom procesu kombajn uspešno obavlja setvu, vršidbu i završno odvajanje zrna slame od pleve. Sam naziv kombajn nastao je od latisnke reči combine i to je skraćena verzija od eng. combine harvester i to u prevodu znači kombinovana žetelica. Delovi za kombajn jako su skupi kao i sama mašina. Obično se iznajmljuje jer kao što smo napomenuli jako je skupa investicija. 

Kombajn je moramo biti iskreni jedan od najznačajnijih izuma u poljoprpivredi pre svega jer štedi troškove rada poljoprivrednicima ali i vreme tokom žetve. U zavisnosti od toga kakav je usev u pitanju koristi se i određena vrsta kombajna i ovo je skroz normalno s obzirom da se žitarice ne ubiraju sve na isti način. Ukoliko ste odlučili da kombajn nabaviti uzmite u obzir za koju obradu će se koristiti. Rezervni delovi za kombajn i generalno ova poljoprovredna mašina je skupa upravo zbog svoje kompleksnosti i glomaznosti. 

Žetva pšenice – priprema i šta posle?

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Žetva se polako privodi kraju, prinosi su veći u odnosu na prošlu godinu te će je biti dosta za naše potrebe ali i za izvoz. Pre same žetve, kako ne bi bilo puno gubitaka je neophodno izvršiti određene pripreme ali i nakon nje preduzeti neke mere kako bi zemljište bilo spremno za setvu. 

Priprema kombajna za žetvu

Nekada se, danas veoma retko, prikupljanje i uklanjanje dozrelih žitarica sa polja odvijalo u dve faze, od kojih su obe iziskivale izuzetan trud i napor. Danas nam je, razvojem poljoprivredne mehanizacije, a pre svega pojavom kombajna to olakšano. Međutim, da bi žetva prošla što uspešnije potrebno je izvršiti određene pripreme. Pre svake žetve kombajn treba da se kompletno pregleda i da se preduzmu sve neophodne mere kako bi se izbegli problemi u žetvi, jer je vreme žetve ogranićeno, i svako kašnjenje zbog kvarova je produžava.  Priprema kombajna za žetvu je značajna iz više razloga. Pre svega kada se govori o kvalitetu zrna, smanjenju gubitaka i pravovremenosti obavljanja. Ako se kombajn dobro pripremi i podesi, gubici zrna mogu biti svedeni na prihvatljivi minimum. Pre samog rada trebalo bi da se prekontrolišu svi radni delovi, zamažu svi delovi predviđeni za mazanje i zavari ono što je neophodno. Takođe, kombajn se prvo proba u praznom hodu, a zatim se ulazi u žetvu. Prilikom kombajniranja treba stalno pratiti rad kose, vitla i slamu koja izlazi iz kombajna. Treba istaći i da je najbolje kombajnirati u krug po njivi, jer se tada najbolje koristi vreme a najmanje se troši nafta za žetvu.

Prva mera posle žetve – ljuštenje strništa

Ljuštenje strništa treba da bude prva mera posle žetve. Ona podrazumeva da se zemljište pliće obradi posle ubiranja strnih žita. Pre žetve je zemljište zbog prisustva žita zaštićeno od direktnog sunčevog zračenja ali i vetrova, pa su gubici vode i isparavanja umanjeni. Međutim, kada se usev požanje zemljište postaje direktno izloženo vetrovima i sunčevom zračenju i dolazi do velikog gubitka vode, prvenstveno u satima nakon žetve. Gubitak vode uslovljava i uspostavljanje kapilarnog sistema. Obradom tj. ugaranjem strništa se prekida kapilarni sistem, a na površini zemljišta se formira zaštitini sloj od sitne zemlje i žetvenih ostataka koji značajno utiču na to da gubitak vode bude znatno manji. Obrađeno zemljište će i lakše primati vodu koja putem atmosferskih taloga dospeva na njegovu površinu, dok neobrađeno strnište ne uspeva da primi tu količinu atmosferskih taloga pa može doći do kretanja vode na površini.

Takođe, još jedna mera koju treba podržati je zaoravanje zemljišta. Odlaganje ove mere bi značilo gubitak velike količine vode, te je zaoravanje najbolje uraditi istog dana kao i žetvu, eventualno dan kasnije i to na dubini 10 cm – 12 cm.  Zaoravanje je korisno i zbog toga što se smanjuje zakorovljenost zemljišta jer se vegetativni ostaci isecaju plugovima, delom zaoravaju ili ostaju na površini a kasnije se isuše na visokim temperaturama.

Takođe, stručnjaci navode da bi trebalo obratiti pažnju na kontrolu zemljišta, a da je dobro prilika da se to uradi, upravo nakon žetve pšenice, ukoliko nije urađeno do tada.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

Motor je izvor snage koja pokreće bilo koje vozilo ili mašinu. Iako se sva novija oprema za rad i sredstva za transort sastoje iz nekoliko hiljada delova, motor predstavlja srce svake od njih. Na osnovu motora možemo da zaključimo koliko troši, koliko vozilo može da bude brzo i koja je realna cena za isto. Savremena istraživanja usavršavaju i druge karakteristike motora, kao što su formiranje ekonomičnije smeše i smanjenje toksičnog sagorevanja, korišćenje alternativnih goriva, kao i primena elektronske regulacije rada motora.

S obzirom da je motor izvor energije mašine, njegova dragocenost je više nego jasna. Danas, svaki automobil, traktor, kamion, lokomotiva i dr. rade na motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Reč je o sagorevanju goriva (dizel, benzin, plin i sl.) i vazduha u cilindru. Vazduh, potreban da bi gorivo sagorelo, uvodi se iz atmosfere u cilindar usisnim kanalima, a gorivo, smešteno u rezervoaru, dovodi AC pumpa koja ga dostavlja bosh pumpi, koja ga preko dizni šalje u motor. Iako je ovo najprostije objašnjenje rada motora, taj proces u stvari zahteva mnogo više činilaca i akcija nego što je opisano. Sam motor je izuzetno složen i mnogi drugi delovi mašine mu pomažu da obavlja svoju funkciju besprekorno.

U poljoprivredi se određene stvari dosta razlikuju u odnosu na druge delatnosti. S obzirom da usevi i uspešnost sezone, osim što zavise od dobre organizacije, kvaliteta i količine zrna ili stoke, zavise i od same prirode. Osobine zemljišta, temperatura, padavine, pa čak i vlažnost vazduha, igraju veliku ulogu u rezultatu rada svakog poljoprivrednika. Nažalost, ukoliko su vremenski uslovi nepogodni i nepredvidivi, poljoprivrednici ne mogu da utiču na to. Naravno, mogu u nekoj meri, na primer pomoću protivgradne odbrane (rakete, mreže) mogu sprečiti da grad ošteti dotadašnji rad i ulaganje.

Dakle, poljoprivreda se ne završava sa krajem osmočasovnog radnog vremena. Njen pomak je drugačiji tokom čitave godine i zbog same prirode, često se radi po ceo dan ili se pravi pauza tokom čitavog godišnjeg doba. Usled takvih okolnosti, poželjna je i, pre svega, neophodna funkcionalna i očuvana oprema. Traktori su jedne od vodećih mašina u poljoprivredi. Osim što služe za vuču, zahvaljujući hidrauličkom sistemu, traktori mogu da podižu, spuštaju i prenose teret. Kao i druge mašine, traktor dobija energiju iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Na našim prostorima jedni od najzastupljenijih traktora su Ursus i Zetor. Iako je traktori ne smatraju nekim vidom luksuza, njihov razvoj je u nivou sa napretkom automobila, pa i kamiona. Današnji trkatori su daleko efikasniji i udobniji od svojih pretečih modela.

Motor traktora složen je i važan isto koliko i motor bilo koje druge mašine. Dakle, kao što se pokreće motor bilo kog automobila, isto tako se i motor Ursus-a pokreće pomoću anlasera. ANLASER URSUS C-360 predstavlja elektropokretač motora. Davanjem kontakta, anlaser prekida sa radom. Anlaser ima jednosmernu vezu sa motorom. Međutim, kada bi se proizvedena količina električne energije iz akumulatora delila na sve potrošače Ursus-a, akumulator bi ubrzo ostao bez iste. ALTERNATOR URSUS C-360 proizvodi električnu energiju predviđenu sa ostale potrošače traktora i višak iste skladišti u akumulatoru.

Od motora zavisi rad i funkcionalnost čitavog Ursus-a, ali na osnovu samo ova dva primera možemo da zaključimo da i sam motor zavisi od mnogih drugih delova i njihove ispravnosti. Zbog toga su rezervni delovi za Ursus vredni svakog dinara.